Судова практика Московського міського суду щодо стягнення боргів, відсотків, неустойки за договором позики

Судова практика по стягненню заборгованості за договором позики Судова практика по стягненню заборгованості за договором позики. У справі на стороні позивача К., якому суд першої інстанції відмовив у стягненні заборгованості брали участь

адвокат Ушаков Юрій Анатолійович ,

адвокат Путілов Ігор Анатолійович

Необхідно відзначити, що справа собою представляло певну складність, однак позиція викладена адвокатами Москви "Ушакова, Путилова" і зібрані по справі докази включаючи почеркознавчу експертизу, яка встановила наявність на копії розписки справжньої підписи, привело до правильної оцінки обставин справи та скасування рішення суду першої інстанції .

Суддя: Баталова І .З.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

місто Moscow 24 грудня 20хх року

Судова колегія у цивільних справах Московського міського суду в складі: головуючого: Зенкин В.Л., суддів Павлова А.В., Анашкина АА., При секретарі ВЕРЕЙКІН К.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні по доповіді судді Павлова А.В . справу за апеляційною скаргою К. на рішення Дорогомиловского районного суду міста Москви від 31 липня 20хх року, яким постановлено:

«Відмовити в задоволенні вимог К. до С про стягнення заборгованості за договором позики ..

Стягнути з К. на користь С. витрати по проведенню експертизи в розмірі 45 320 рублів »,

ВСТАНОВИЛА:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення заборгованості за договором позики в розмірі х. млн. рублів, відсотків, неустойки, мотивуючи заявлені вимоги тим, що відповідач взяв у нього вказану вище суму, що підтверджується розпискою, зобов'язався повернути кошти не пізніше 02.09.20хх року, проте в зазначений термін кошти не повернув.

Після уточнення позову просив стягнути з відповідача х. млн. рублів в рахунок заборгованості за договором позики, х. млн. рублів в рахунок пені, виходячи з розміру 0,1% за кожен день прострочення, починаючи з 03.09.20хх року по 31.08.20хх року.

В судовому засіданні позивач та його представник адвокат Ушаков Ю.А. заявлені вимоги підтримали.

Представник відповідача Федотова І.А. проти задоволення вимог заперечувала по доводам, викладеним в письмових поясненнях.

Судом постановлено викладене вище рішення, про скасування якого просить К. по доводам апеляційної скарги, вказуючи, що судом не було враховано, що згідно з висновком експерта розписка і договір позики були підписані відповідачем.

Вислухавши представника К. - адвоката Путилова І.А. , Який підтримав доводи скарги, представника С. - Федотову І.А., яка погодилася з рішенням суду, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, судова колегія знаходить рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню.

Як було встановлено судом, 02.08.20хх року між К. і С. був укладений договір безпроцентної позики, згідно з яким позивач передав відповідачу х. млн. рублів на термін до 02.09.20хх року.

Згідно п. 3.1. договору, у разі неповернення суми позики у встановлений термін позичальник сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми позики за кожен день прострочення До дня фактичного повернення позики.

На підтвердження договору позики та його умов сторонами була представлена ​​Розписка від 02.08.20хх року.

До теперішнього часу грошові кошти за договором позики відповідачем позивачу не повернуто.

Представник відповідача в суді першої інстанції пояснила, що відповідач не підписував спірні договір позики і розписку від 02.08.20хх року і кошти від позивача не отримував.

Перевіряючи дані доводи сторони відповідача, суд призначив в рамках даної справи судову почеркознавчу експертизу, з ув'язнення якої від 20.03.20хх року випливало, що і договір позики і розписка від 02.08.2006 року були підписані самим відповідачем.

Відмовляючи позивачу в задоволенні заявлених вимог про стягнення з відповідача грошових коштів, посилаючись на частину 2 статті 71 ЦПК РФ, суд першої інстанції вказав на наявність в матеріалах справи оригіналів, а електрофотографічних копій спірних договору позики та розписки, які і були досліджені експертом на предмет приналежності підписів відповідача.

Однак, на думку судової колегії, дані висновки суду першої інстанції є помилковими і постановлені без повного та всебічного дослідження обставин по справжньому цивільній справі.

Відповідно до статті 195 ЦПК РФ рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

В силу Постанови Пленуму Верховного Суду РФ № 23 від 19 грудня 2003 року, рішення є законним в тому випадку, коли воно прийнято при точному дотриманні норм процесуального права і в повній відповідності з нормами матеріального права, які підлягають застосуванню до даних правовідносин, або засновано на застосуванні в необхідних випадках аналогії закону або аналогії права (частина 1 статті 1, частина 3 статті 11 ЦПК РФ).

Рішення є обгрунтованим тоді, коли мають значення для справи факти підтверджені дослідженими судом доказами, що задовольняють вимогам закону про їх належності та допустимості, або обставинами, що не потребують доведення (статті 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а також тоді, коли воно містить вичерпні висновки суду, що випливають з встановлених фактів.

Даним вимогам рішення суду першої інстанції не відповідає.

Як уже було відзначено вище, 02.08.20хх року між позивачем відповідачем був укладений договір позики на суму в розмірі х. млн. рублів.

Відповідно до статті 807 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості.

Передача позивачем грошових коштів відповідачу знайшла своє підтвердження в наданих суду договорі позики і відповідної розписці, які, як показало висновок почеркознавчої експертизи від 20.03.20хх року, були підписані відповідачем С.

Незважаючи на надходження до експерта електрофотографічних копій цих документів, належність підписів в них безпосередньо відповідачу будь-яких сумнівів при почерковедческом дослідженні у експерта не викликала.

При такому положенні справ, з урахуванням спростування висновком експертизи доводів сторони відповідача про неналежність відповідача підписів в договорі і розписці, судова колегія приходить до висновку про укладення між сторонами договору позики, отриманні відповідачем від позивача грошових коштів, які на виконання Договору повинні бути позивачеві повернуті , а тому рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні вимог не може судовою колегією бути визнано законним і обгрунтованим.

З урахуванням викладеного, судова колегія приходить до висновку, що позовні вимоги К. до С. про стягнення грошових коштів слід задовольнити і стягнути на користь позивача з відповідача грошові кошти за договором від 02.08.20хх року в розмірі х. млн. рублів.

Крім того, згідно з п. 3.1. договору, у разі неповернення суми позики у встановлений термін позичальник сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми позики за кожен день прострочення до дня фактичного повернення позики.

Прострочення виконання зобов'язань відповідача за договором склала період з 02.09.20хх року по теперішній час.

Стосовно до статті 333 ЦК України, судова колегія знаходить розумним і -справедливо стягнути з відповідача на користь позивача в рахунок оплати неустойки грошові кошти в розмірі 100 000 рублів, з огляду на при цьому обсяг порушених прав позивача.

Крім того, позивачем за проведення експертизи було оплачено ТОВ «ЮРІДЕКС» 44. 000 рублів (том 3, а.с. 66), які, будучи судовими витратами позивача, судова колегія на підставі статей 88 і 94 ЦПК РФ, також стягує на користь останнього з відповідача.

Суму банківської комісії за перерахування грошових коштів експертній установі в розмірі 1 320 рублів судова колегія до судових витрат позивача не відносить, оскільки такий метод оплати був обраний позивачем, в зв'язку з чим в задоволенні стягнення даної суми відмовляє.

Так само позивачем при подачі позову було сплачено держмито у справі в розмірі 10 000 рублів, яка, за правилами статті 98 ГПК РФ, підлягає стягненню з відповідача.

Разом з тим, сума держмита, яку позивач повинен був сплатити за подачу позовної заяви, відповідно до статті 333.36 НК РФ становить 42 150 рублів, в зв'язку з чим різницю в сумі 32 150 рублів судова колегія стягує з відповідача в місцевий бюджет м Москви .

Керуючись статтями 193 і 329 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, судова колегія,

Рішення Дорогомиловского районного суду міста Москви від 31 липня 20хх року скасувати.

Позовні вимоги К. задовольнити частково.

Стягнути з С Стягнути з С. на користь К. х. млн. рублів в рахунок оплати основного боргу за договором позики від 02 серпня 20хх року, 100 000 рублів в рахунок оплати неустойки за несвоєчасне виконання зобов'язань за договором позики, 44 000 рублів на рахунок оплати експертного висновку від 20 березня 20хх року, а також 10 000 рублів в рахунок сплати державного мита.

Стягнути з C. до місцевого бюджету державне мито у справі в розмірі 32 150 рублів.

У разі виникнення спору щодо стягнення боргів за договорами позики або подібних суперечках звертайтеся до адвокатів по боргах Ушаковим, Путилова т У разі виникнення спору щодо стягнення боргів за договорами позики або подібних суперечках звертайтеся до адвокатів по боргах "Ушаковим, Путилова" т. 8 (495) 5451212.

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Производители женской одежды в Одессе
В современном мире производится огромное количество товаров, которые в дальнейшем и реализуются через интернет-магазины самих же производителей. Данный способ реализации товаров является очень удобным,

Отель Grand More
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali – это пятизвездочный курорт, расположившийся в тропическом оазисе площадью 5 гектар среди роскошных экзотических растений в одном из известных курортов Танджунг

Семейный отель на берегу моря
Находитсяотель в районе пляжа Фалираки – с пологим, удобным песчаным заходом в море. Работаетпо системе «все включено». Отель участвует в проекте «Мама и малыш».   Территорияпологая, удобная для перемещения

Методы арт-терапии
Современные этому (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцтерапии, цветотерапии…) Введение. 3 1. Общая характеристика арт-терапии. 4 2. Арт-терапия в социально-культурной сфере. 8 3. Фольклор

Квартиры посуточно Черкассы
Orendar без посредников от владельцев Планируется поездка в Черкассы? Не понимаете, где лучше остановится на день либо больше дней? Вашему вниманию портал аренды жилища предлагает квартиры

Как продать нежилое помещение
Конкретно о продаже мы и побеседуем в нашей статье. Более возможный вариант использования нежилой недвижимости после её покупки у собственника – открытие магазина розничной либо оптовой торговли. Помещения

Температура в морозильной камере холодильника
Хранение специфичных товаров просит определенной температуры в морозилке, так как особые условия очень длительно сохраняют их качество и свежесть. Мясо и изделия из мяса еще подольше хранятся при температуре

Снять дом в краснодаре от хозяина
Есть особая интернет-площадка Posrednikovzdes.net, где агрессивно фильтруют объявления от агентов по аренде жилища. Можно отыскать объявления от собственников в узнаваемых интернет-досках, к которым

We have 4 guests online