Скарга на рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором, зразок

  1. А П ЕЛ Л Л Я Ц І О Н Н А Я Ж А Л О Г А на рішення Центрального районного суду м Новосибірська від...
  2. ПРОШУ:
  3. Додаток в копіях:

Нижче приведена складена нами Апеляційна скарга на рішення Центрального районного суду м Новосибірська про стягнення заборгованості за кредитним договором

Нижче приведена складена нами Апеляційна скарга на рішення Центрального районного суду м Новосибірська про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У Колегію у цивільних справах
Новосибірського обласного суду
(630091, м Новосибірськ, вул. Писарєва, 35)

від Відповідача: (ПІБ, адреса, телефон)

Позивач: ЗАТ «Банк _____________»
адреса філії: 630091, Новосибірськ,
вул. _________

А П ЕЛ Л Л Я Ц І О Н Н А Я Ж А Л О Г А
на рішення Центрального районного суду м Новосибірська
від ___________ 2012 року з цивільній справі № 2 - ________ / 2012 по позовом ЗАТ «Банк _____________» до __________ Р.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором

__________ 2012 Центральним районним судом м Новосибірська винесено рішення по цивільній справі № 2 - 4903/2012 за позовом за позовом ЗАТ «Банк _____________» до __________ Р.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Вимоги позивача задоволені в повному обсязі. З відповідачки __________ Р.В. на користь позивача ЗАТ «Банк _____________» стягнуто в рахунок заборгованості за договором про надання та обслуговування карти № __________ грошова сума в розмірі 166 916 руб. 05 коп., А також судові витрати.

З даним рішенням відповідачка не згодна, вважає його таким, що підлягає скасуванню з наступних підстав.

Суд задовольнив вимоги позивача, встановивши:
1. факт укладення між позивачем та відповідачем договору про надання та обслуговування карти № __________
2. наявності у відповідачки заборгованості за даним договором
3. правильність розрахунку суми позову.

Однак, дані висновки суду не ґрунтуються на наявних у справі доказах.

В обґрунтування висновку про укладення між позивачем та відповідачем договору про надання та обслуговування карти № __________ суд посилається на заяву відповідачки від 7 грудня 2005 року, адресований позивачеві. Однак, в даній заяві відповідачка просить укласти з нею тільки кредитний договір на придбання комп'ютера в сумі 38 330 (тридцять вісім тисяч триста тридцять) гривень і не більше того. Представлене позивачем суду заяву відповідачки містить другу сторінку (як раз містить згоду відповідачки на укладення з нею договору про надання та обслуговування карти), яка була відсутня при його підписанні відповідачем.

Про те, що другий сторінки заяви в його первісному, підписаному відповідачем, варіанті не було, свідчить: (1) відсутність підпису під ним відповідачки (підписи ставляться на останній сторінці документа або на всіх сторінках документа), а також (2) що міститься на другий сторінки заяви вказівку про те, що «продовження заяви на лицьовій стороні», оскільки лицьова сторона за визначенням є першою стороною документа (документ не може починатися зі зворотного боку). Крім того, стороною позивача суду не представлений оригінал заяви від 7 грудня 2005 року.

Від відсутності заяви відповідачки про укладення з нею договору про надання та обслуговування карти свідчить і та обставина, що банківська карта позивача їй в день складання заяви видана не була: відповідачка отримала її через кілька місяців по пошті, при цьому в конверті, крім карти, було відсутнє якесь вкладення, що містить умови користування даною карткою. Так само, на самій карті не позначені ні умови користування їй, ні посилання на адресу розміщення цих умов.

Факт користування вказаною кредитною карткою відповідачка не заперечує, однак ніякого договору про її надання та обслуговування з позивачем вона не укладала: із заявою, що містить пропозицію укласти з нею даний договір, вона до позивача не зверталася і в вигляді двосторонньо підписаного документа такий договір також відсутня.

Договір про надання банківської карти, по суті, є кредитним договором (ч. 1 ст. 819 ЦК України). Законом встановлено обов'язкова письмова форма кредитного договору; недодержання письмової форми тягне недійсність кредитного договору - такий договір вважається нікчемним (ст. 820 ЦК України). Недійсна ж угода не має юридичних наслідків, за винятком тих, які пов'язані з її недійсністю, і недійсна з моменту її вчинення (ч. 1 ст. 167 ЦК України).

З наведених норм закону випливає, що отримані відповідачем по кредитній карті позивача грошові кошти за своїм статусом були марна збагаченням (оскільки отримані в результаті виконання позивачем нікчемного правочину, тобто, без законних підстав) (ч. 1 ст. 1 102, ст. 1103 ДК РФ). Обов'язок повернути безпідставно отримане майно встановлена ​​законом (ч. 1 ст. 1102 ДК РФ). Однак, вимог про стягнення з відповідачки безпідставно отриманих грошових коштів позивач не заявляв. Крім того, з представлених позивачем відомостей (розрахунку відсотків і основного боргу) слід, що відповідачка повернула позивачу набагато більше, ніж безпідставно отримала від нього - 340 050 (три сотні сорок тисяч п'ятдесят) гривень

Зважаючи на викладене, позивач не довів наявність заявлених їм підстав позовних вимог для стягнення з Відповідачки 166 916 руб. 05 коп.

Крім того, за кредитним договором № __________ Позивачем, всупереч вимогам ст. 132 ЦПК РФ, по суті, не представлено розрахунку позовних вимог. Виписка по особовому рахунку Відповідачки по кредитній карті не дозволяє встановити які суми знімалися користувачем даної кредитної картки і які суми вносилися їм в рахунок погашення заборгованості по кредиту (скільки всього знято грошей і внесено в рахунок повернення кредиту), які суми знімалися банком за комісійне обслуговування рахунку і за видачу готівкових коштів. Представлений Позивачем розрахунок суми позову, за своїм змістом, таким не є, оскільки він не дає уявлення про механізм розрахунку кожної складової заявленої до стягнення з Відповідачки грошової суми. Цей довід заперечень за позовом висловлювався відповідачем суду, однак не знайшов відображення в судовому рішенні. Суд не перевірив розрахунок заявлених позивачем вимог, оскільки з представлених названих вище виписки по особовому рахунку розрахунку суми позову перевірити правильність розрахунки суми позову неможливо. Ніяких додаткових документів, розрахунків, суд у позивача не витребувані.

Судячи з показаного позивачем розрахунку суми позову, розмір основного боргу власника карти по наростанню становить 159 235 руб. 91 коп. (Сто п'ятдесят дев'ять тисяч двісті тридцять п'ять карбованців 91 коп.), Сума повернутих коштів становить 340 050 (три сотні сорок тисяч п'ятдесят) гривень. Яка частина цієї суми віднесена позивачем в рахунок сплати відсотків за користування кредитом, а яка - в рахунок погашення суми основного боргу - з розрахунку по рахунку кредитної карти незрозуміло. Так само неясно, як Позивач розраховував неустойку.

На підставі викладеного, та керуючись ст. 320 ЦПК РФ,

ПРОШУ:

рішення Центрального районного суду м Новосибірська від 22 листопада 2012 року з цивільній справі № 2 - ________ / 2012 по позовом за позовом ЗАТ «Банк _____________» до __________ Р.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором скасувати і винести по справі нове рішення, яким ЗАТ «Банк _____________» в задоволенні заявлених ним вимог до __________ Р.В. відмовити в повному обсязі.

Додаток в копіях:

1. копія скарги для позивачів
2. квитанція про сплату держмита
3. рішення Центрального районного суду м Новосибірська від __________ 2012 року

__________ 2013

Відповідачка __________ Р.В. _______________

Скористайтеся цим зразком Апеляційної скарги на рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором у форматі Word! Апеляційна скарга на рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором

Как перевести жилое помещение в нежилое правильно
Перевод жилого помещения в нежилое – насущный вопрос. Он может интересовать и многих предпринимателей, которые решили открыть свой бизнес, и собственное помещение в подходящем месте у них для этого есть

Чем сверлить керамогранит, как лучше это сделать?
В современном строительстве все большую популярность приобретает керамогранитная плитка. Изначально этот материал планировался для технического применения, поэтому при его создании акцент делался на такой

Как купить землю под строительство коммерческого объекта?
В любом крупном городе купить земельный участок под строительство – это та еще задача. Свободной земли практически не осталось. Дефицит, в свою очередь, провоцирует рост цен. Впрочем, это обстоятельство

Что такое намеренное ухудшение жилищных условий и как определяется факт его совершения
В 2005 году в ЖК РФ появился новый термин «намеренное ухудшение жилищных условий». В ст 53 он трактуется, как действия, способствующие ухудшению условий проживания. Как показывает практика, основная

Как избавиться от домашних муравьев
Зайдя однажды на кухню, вы вдруг осознаете, что уже не единственные хозяева в своей квартире — ваша законная жилплощадь захвачена полчищами муравьев, одними из самых зловредных домашних паразитов. Первая

Ипотека в Сбербанке — как выбрать, как оформить и как получить
Для многих граждан ипотечный кредит — единственный шанс купить собственное жилье. Оформить ипотеку можно в большинстве российских банков. Однако наибольшей популярностью у заемщиков пользуется Сбербанк,

Как организовать свое дело
Чтобы получить подробное руководство  для открытия своего дела, узнать последовательность этапов и их особенности, необходимо почитать данную статью. Чтобы организовать свое дело, и в случае,

Как корреспондент kommersant.ru делала ремонт в своей новостройке.
Вместе с ключами владельцу новостройки выдают пластиковую ручку. "Вот вам пока одна, откроете с её помощью все окна, проверите, всё ли в порядке. А потом, когда закончите чистовую отделку, мы вам выдадим

Как делится наследство после смерти мужа между женой и детьми?
Сталкиваясь с необходимостью получить и оформить имущество после смерти мужа, жена должна быть осведомлена в том, как это происходит, кому какая доля имущества переходит, кто и на что имеет право, как

Как бороться со стрессом
Стресс — это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете” . Ганс Селье В стремлении описать неизъяснимый мир человеческой души ученые придумали много новых слов, но тем самым, похоже,

We have 4 guests online