Неустойка не встояла

Юридична допомога є в наш непростий час дуже затребуваною послугою. Однак її надання може обернутися головним болем для самого замовника. Структури, що займаються правовою допомогою, нерідко включають в договір умова про різні виплати (неустойки, компенсації) на той випадок, якщо клієнт передумає і відмовиться від співпраці. Чи можна карати замовника за розірвання договору в односторонньому порядку? На засіданні 7 вересня 2010 Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації дав відповідь на один з найбільш спірних питань судової практики.
Згідно із загальним правилом цивільного законодавства одностороння відмова від виконання зобов'язань є неприпустимим (ст. 310 ЦК України). Однак особливістю договору надання послуг є пряма вказівка ​​в законі на можливість такого відмови. При цьому замовник послуг має право відмовитися від виконання договору за умови оплати виконавцю фактично понесених ним витрат, а виконавець - лише за умови повного відшкодування замовникові збитків (ст. 782 ЦК України). Дане правило діє при наданні не тільки юридичних, а й інших послуг (зв'язку, медичних, консультаційних, навчання, туристичного обслуговування та ін.).
З тим, що замовника не може бути примушений отримувати стали непотрібними йому послуги, начебто ніхто не сперечається. Однак нерідко виконавці обумовлюють в договорі обов'язок іншої сторони виплатити неустойку за його одностороннє розірвання. Чому? По-перше, це зручно. Адже доведення понесених витрат - процес досить трудомісткий, і домогтися тут успіху вдається не завжди. Потрібно підтвердити документально не тільки факт здійснення витрат, але і те, що вони були здійснені саме для конкретного виконавця, тобто після укладення договору. Так, наприклад, турфірми, які дуже люблять брати штрафи за повернення путівки, часто викуповують номери в готелях значно раніше того, як вони будуть продані громадянам (в складі туру). Тому кваліфікація подібних витрат як понесених в інтересах певного клієнта є дуже спірною.
А ось з неустойкою трудитися не треба: передбачена договором конкретна сума санкцій - можна вимагати її сплати на підставі одного лише факту односторонньої відмови сторони від договору.
Крім того, неустойка стримує клієнта. Навіть якщо він юридично грамотний і в принципі знає про своє право розірвати такий договір в односторонньому порядку, він все ж десять разів подумає, перш ніж ризикнути втратити кругленьку суму. І якщо бажання відмовитися викликано, наприклад, претензіями до якості пропонованих послуг, то при нагадуванні про неустойку замовник, можливо, буде вже не настільки критичний.
Без вини винуваті
Однак арбітражна практика оцінює можливість стягнення штрафу з замовника за договором возмездного надання послуг вельми неоднозначно - перш за все через суперечності такого стягнення правовою природою неустойки. Як відомо, неустойка є одним із способів забезпечення виконання зобов'язань і означає суму (штраф або пені), яка сплачується у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання (ст. 330 ЦК України).
Іншими словами, сенс неустойки в тому, щоб попередити невиконання зобов'язання стороною договору; дії ж боку за таким невиконання розглядаються як порушення, за яке стягується штраф. Але чи можна говорити про порушення, якщо право односторонньої відмови передбачено законом? У замовника за договором возмездного надання послуг є дві встановлені ГК РФ моделі поведінки: або виконувати договір до закінчення терміну його дії, або відмовитися від його виконання в будь-який момент без обґрунтування причин. Таким чином, реалізуючи своє право на відмову, він нічого не порушує. За що ж його карати?
Зауважимо, що п. 2 ст. 330 ГК РФ прямо говорить про те, що кредитор не має права вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе відповідальності за невиконання зобов'язання. Існування права на відмову від виконання зобов'язання автоматично унеможливлює залучення замовника до будь-якої відповідальності за таке невиконання. Право клієнта відмовитися від отримання послуг обумовлено тільки лише обов'язком оплатити виконавцеві понесені ним витрати.
Встановлення додаткових зобов'язань по виплаті неустойки суперечить ст. 782 ГК РФ і фактично обмежує саме право на односторонню відмову від договору, що є незаконним (див., Наприклад, постанови ФАС СКО від 30.09.2009 № А32-6548 / 2009, ФАС ЗСО від 05.11.2003 № Ф04 / 5661-819 / А67-2003). Більше того, деякі суди вважають обмеженням цього права навіть встановлення в договорі порядку односторонньої відмови - наприклад, обов'язок попередити іншу сторону за певну кількість часу (див. Постанови ФАС ВВО від 03.02.2010 № А82-3770 / 2009-8, ФАС ВСО від 23.04 .2009 № А58-2940 / 08-Ф02-1541 / 09).

Свобода договору
Противники цієї точки зору вважають, що сторони цілком можуть додати до встановленого в законі імперативу додаткові умови - в силу правила про свободу договору. Зокрема, ФАС УО вказав, що сторони мають право на свій розсуд включити в договір будь-яка умова, в тому числі про стягнення неустойки, за винятком випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами (Постанова від 26.04.2010 № Ф09-2729 / 10-С5).
ФАС МО вважає, що можливість стягнення з замовника неустойки за односторонню відмову прямо випливає з вимоги про оплату виконавцю фактично понесених витрат (тобто часткового відшкодування збитків). На думку суду, сторони договору мають право (!) Замінити умова про відшкодування збитків на умова про стягнення неустойки, яка в цивільному праві за загальним правилом носить компенсаційний характер. Головне, щоб її величина не була надмірною (Постанова від 26.11.2009 № КГ-А40 / 12271-09).
Як бачимо, деякі суди не вбачають нічого дивного в поєднанні безумовного права замовника на відмову від виконання договору і встановлення штрафних санкцій за таку відмову. І навіть пропагують можливість корекції встановлених у Цивільному кодексі України імперативних норм.
«Юридичний» штраф
Ось і ФАС ЦО, розглядаючи спір між сільськогосподарським виробничим кооперативом і адвокатською фірмою, прийшов до висновку про правомірність стягнення з кооперативу 200 тисяч рублів штрафу за одностороннє припинення договірних відносин з юристами (Постанова від 11.01.2010 № Ф10-5857 / 09).
Угода про надання юридичної допомоги було укладено кооперативом на початку серпня 2008 року в зв'язку з необхідністю судового стягнення дебіторської заборгованості з держорганізації. Але дуже скоро з керівництвом цієї організації було досягнуто згоди про позасудове врегулювання спору, і вже в другій половині серпня кооператив листом сповістив адвокатську фірму про припинення договірних відносин та скасування виданих їм довіреностей. Адвокати зажадали сплати штрафу, який був передбачений пунктом 5.4 укладеної угоди. Кооператив подав зустрічний позов про визнання даного пункту недійсним, однак все три судові інстанції одностайно його відхилили.
Особливий інтерес представляє аргумент ФАС ЦО, наведений як заперечення на доводи касаційної скарги кооперативу про те, що реалізація їм законного права не може розцінюватися як неналежне виконання зобов'язання, яке тягне за собою застосування заходів цивільно-правової відповідальності. Суд пояснив, що неустойка є не тільки мірою відповідальності, а й способом забезпечення виконання зобов'язання. Тому «ту обставину, що сторони в якості способу забезпечення виконання зобов'язання у разі реалізації замовником свого права на достроковий відмова від договору погодили можливість застосування штрафних санкцій, правову природу неустойки чи не суперечить».
Важко угледіти якусь логіку в подібному поясненні. Як могла неустойка в даному випадку забезпечувати виконання зобов'язання, якщо замовник в будь-якому випадку має право це зобов'язання не виконувати? Тобто вона примушувала його відмовитися від свого законного права?
Наглядова скарга кооперативу виявилася більш результативною. З огляду на наявність двох полярних позицій по даному питанню, «трійка» суддів передала спір на розгляд Президії (Визначення ВАС РФ від 12.05.2010 № ВАС-2715/10). Його аргументів ми не знаємо (мотивувальна частина буде оприлюднена через місяць), але про позицію, на наш погляд, цілком можна судити за результатами: всі судові акти у справі скасовані і прийнято нове рішення. Задоволений зустрічний позов кооперативу, адвокатам ж в позові відмовлено. Спірний пункт укладеної угоди про надання юридичної допомоги визнаний недійсним (нікчемним).

Про неустойку і не тільки ...
Видається, що дане рішення призведе нарешті судову практику до однаковості. Незаконними повинні бути визнані будь-які форми виплат за односторонню відмову замовника від виконання договору возмездного надання послуг (крім, звичайно ж, оплати понесених витрат виконавця). Адже замість неустойки в договорі нерідко передбачається просто компенсація за односторонню відмову. Даний термін в Цивільному кодексі України не визначено, і суди задовольняють такі позови, керуючись знову-таки положеннями про свободу договору (див. Постанова ФАС УО від 16.06.2010 № Ф09-3663 / 10-С3). Хоча, по суті, це та ж неустойка.
У зв'язку з цим не можна не згадати ще одне недавнє судове рішення, яке, на наш погляд, має пряме відношення до коментарів проблеми. Суперечка, розглянутий ФАС СКО (Постанова від 23.12.2009 № А63-5816 / 2009), був пов'язаний з неповерненням авансу, сплаченого виконавцю за договором возмездного надання послуг. Виконавець мотивував свої дії положень договору, які дозволяли йому залишити невитрачений аванс собі в разі дострокового розірвання договору замовником в односторонньому порядку.
Суд, розглянувши матеріали справи, прийшов до висновку про те, що «норми, що регулюють відносини за відплатним надання послуг ... не містять імперативного заборони для угоди про те, що в разі розірвання договору надання послуг з ініціативи замовника ... сума попередньої плати залишається у виконавця ». Оскільки це умова була передбачена угодою сторін, ФАС СКО прийняв рішення на користь виконавця.
Колегія ВАС, куди замовник звернувся з наглядовою скаргою, підстав для передачі справи до Президії не знайшла. Судді пояснили, що спірне умова «могло б кваліфікуватися як незначна, якби саме право на односторонню відмову замовника від виконання договору було поставлено в залежність від здійснення тих чи інших дій, сплати неустойки, відступного, різних компенсацій виконавцю і т.д.». А оскільки на саме право ніхто не зазіхав, то колегія визнала рішення справедливим, пославшись на волю сторін (див. Визначення ВАС РФ від 10.03.2010 № ВАС-2110/10).
Як бачимо, в рамках спору про аванс в цій справі вивчалася фактично та ж проблема - чи є встановлення в договорі возмездного надання послуг різних форм компенсацій обмеженням законного права замовника на дострокове розірвання договору? Ухвалення Президією ВАС рішення 7 вересня 2010 року дало відповідь на це питання і сформувало правову позицію, відсутність якої в березні, мабуть, і спричинило прийняття подібного рішення. У зв'язку з цим, на нашу думку, замовнику має сенс добиватися перегляду судового акта за нововиявленими обставинами.

Марія Мошковіч,
«ЕЖ-ЮРИСТ»

Електронна приймальня газети "ЕЖ-Юрист"

Чи можна карати замовника за розірвання договору в односторонньому порядку?
Чому?
Але чи можна говорити про порушення, якщо право односторонньої відмови передбачено законом?
За що ж його карати?
Як могла неустойка в даному випадку забезпечувати виконання зобов'язання, якщо замовник в будь-якому випадку має право це зобов'язання не виконувати?
Тобто вона примушувала його відмовитися від свого законного права?
Как перевести жилое помещение в нежилое правильно
Перевод жилого помещения в нежилое – насущный вопрос. Он может интересовать и многих предпринимателей, которые решили открыть свой бизнес, и собственное помещение в подходящем месте у них для этого есть

Чем сверлить керамогранит, как лучше это сделать?
В современном строительстве все большую популярность приобретает керамогранитная плитка. Изначально этот материал планировался для технического применения, поэтому при его создании акцент делался на такой

Как купить землю под строительство коммерческого объекта?
В любом крупном городе купить земельный участок под строительство – это та еще задача. Свободной земли практически не осталось. Дефицит, в свою очередь, провоцирует рост цен. Впрочем, это обстоятельство

Что такое намеренное ухудшение жилищных условий и как определяется факт его совершения
В 2005 году в ЖК РФ появился новый термин «намеренное ухудшение жилищных условий». В ст 53 он трактуется, как действия, способствующие ухудшению условий проживания. Как показывает практика, основная

Как избавиться от домашних муравьев
Зайдя однажды на кухню, вы вдруг осознаете, что уже не единственные хозяева в своей квартире — ваша законная жилплощадь захвачена полчищами муравьев, одними из самых зловредных домашних паразитов. Первая

Ипотека в Сбербанке — как выбрать, как оформить и как получить
Для многих граждан ипотечный кредит — единственный шанс купить собственное жилье. Оформить ипотеку можно в большинстве российских банков. Однако наибольшей популярностью у заемщиков пользуется Сбербанк,

Как организовать свое дело
Чтобы получить подробное руководство  для открытия своего дела, узнать последовательность этапов и их особенности, необходимо почитать данную статью. Чтобы организовать свое дело, и в случае,

Как корреспондент kommersant.ru делала ремонт в своей новостройке.
Вместе с ключами владельцу новостройки выдают пластиковую ручку. "Вот вам пока одна, откроете с её помощью все окна, проверите, всё ли в порядке. А потом, когда закончите чистовую отделку, мы вам выдадим

Как делится наследство после смерти мужа между женой и детьми?
Сталкиваясь с необходимостью получить и оформить имущество после смерти мужа, жена должна быть осведомлена в том, как это происходит, кому какая доля имущества переходит, кто и на что имеет право, как

Как бороться со стрессом
Стресс — это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете” . Ганс Селье В стремлении описать неизъяснимый мир человеческой души ученые придумали много новых слов, но тем самым, похоже,

We have 4 guests online