Дебет-Кредит № 40 :: Посадові обов'язки головного бухгалтера

Положення про головних бухгалтерів   Суть справи :: Бухгалтерський облік   Затверджено постановою Ради Міністрів СРСР від 24 Положення про головних бухгалтерів
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Затверджено постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.1980 р №59 І. Загальні положення 1. Це Положення поширюється на головних бухгалтерів об'єднань, підприємств, організацій, установ, провідних бухгалтерський облік та ...

Питання обліку запасів   № 20 (18 Питання обліку запасів
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 року сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність і повноту визначення доходів,
витрат і фінансовог ...

Продаж автомобіля фізособі   № 20 (18 Продаж автомобіля фізособі
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль -
основний засіб - фізособі. Але в зв'язку з нею у бухгалтерів виникає
безліч питань, особливо в світлі постійно мінливого законодавства.
Відповіді на багато з таких в ...

Положення про головних бухгалтерів Кваліфікаційна характеристика Довідника Головні бухгалтера забезпечують організацію бухгалтерського обліку в об'єднаннях, на підприємствах, в організаціях, установах та контроль за раціональним, дбайливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням соціалістичної власності Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від усіх підрозділів, служб і працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил його ведення, зобов'язаний забезпечити:
1) складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів, подачу її в установлений строк відповідним органам; Бере участь в підготовці і подачі інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями 2) правильне нарахування і своєчасне перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень; За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань 3) достовірний облік витрат виробництва і обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних та інших робіт , складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг; Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух коштів підприємства 4) участь в роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо недостач і розкрадання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів в судові і слідчі органи, а при відсутності юридичних служб - безпосереднє здійснення цих функцій; Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадання і псування активів підприємства 5) повний облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій , пов'язаних з їх рухом; Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 6) перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності в виробничих (структурних) одиницях об'єднань, а також у виробництвах і господарствах, виділених на окремий баланс, своєчасний інструктаж працівників з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях інших відокремлених підрозділах Головний бухгалтер встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників, щоб кожен працівник знав коло своїх обов'язків і ніс відповідальність за їх виконання Керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними функціональні обов'язки. Знайомить цих працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві Списки посадових осіб, на яких покладається обов'язок складання первинних документів і яким надається право їх підписи, узгоджуються з головним бухгалтером Визначає право працівників на підписання первинних і зведених облікових документів На посаду головного бухгалтера призначаються особи, які мають вищу професійну освіту. У необхідних випадках за рішенням вищого органу на посаду головного бухгалтера може бути призначена особа, яка не має вищої професійної освіти, при наявності у нього стажу роботи за спеціальністю не менше трьох років Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Производители женской одежды в Одессе
В современном мире производится огромное количество товаров, которые в дальнейшем и реализуются через интернет-магазины самих же производителей. Данный способ реализации товаров является очень удобным,

Отель Grand More
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali – это пятизвездочный курорт, расположившийся в тропическом оазисе площадью 5 гектар среди роскошных экзотических растений в одном из известных курортов Танджунг

Семейный отель на берегу моря
Находитсяотель в районе пляжа Фалираки – с пологим, удобным песчаным заходом в море. Работаетпо системе «все включено». Отель участвует в проекте «Мама и малыш».   Территорияпологая, удобная для перемещения

Методы арт-терапии
Современные этому (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцтерапии, цветотерапии…) Введение. 3 1. Общая характеристика арт-терапии. 4 2. Арт-терапия в социально-культурной сфере. 8 3. Фольклор

Квартиры посуточно Черкассы
Orendar без посредников от владельцев Планируется поездка в Черкассы? Не понимаете, где лучше остановится на день либо больше дней? Вашему вниманию портал аренды жилища предлагает квартиры

Как продать нежилое помещение
Конкретно о продаже мы и побеседуем в нашей статье. Более возможный вариант использования нежилой недвижимости после её покупки у собственника – открытие магазина розничной либо оптовой торговли. Помещения

Температура в морозильной камере холодильника
Хранение специфичных товаров просит определенной температуры в морозилке, так как особые условия очень длительно сохраняют их качество и свежесть. Мясо и изделия из мяса еще подольше хранятся при температуре

Снять дом в краснодаре от хозяина
Есть особая интернет-площадка Posrednikovzdes.net, где агрессивно фильтруют объявления от агентов по аренде жилища. Можно отыскать объявления от собственников в узнаваемых интернет-досках, к которым

We have 4 guests online