Посвідчення про відрядження за формою Т-10 в 2019 році

  1. Посвідчення про відрядження в 2019 році: зміни і свіжі новини
  2. Бланк і зразок заповнення посвідчення про відрядження
  3. Якими документами підтверджувати витрати на відрядження
  4. Як вважати зарплатні податки з витрат на відрядження *

У нас ви можете завантажити бланк і зразок заповнення посвідчення про відрядження за формою Т-10 в 2019 році в форматі ворд

У нас ви можете завантажити бланк і зразок заповнення посвідчення про відрядження за формою Т-10 в 2019 році в форматі ворд.

З 1 січня перелік документів для документів відрядження змінився. Повний список дивіться в статті журналу "Спрощенка".

Документи на відрядження

Посвідчення про відрядження в 2019 році: зміни і свіжі новини

До недавнього часу, перед тим як відправити співробітника у відрядження по Росії і країнам СНД, роботодавець оформляв службове завдання, наказ (розпорядження) про направлення у відрядження і посвідчення про відрядження. На підставі цих паперів згодом списувалися витрати на відрядження.

Тепер посвідчення про відрядження і службові завдання законодавці виключили зі списку документів, що підтверджують відрядження і витрати на неї. Тому тепер ці папери складати роботодавцям не потрібно. Відповідну зміну передбачено постановою Уряду РФ від 29.12.2014 № 1 595 . Але ніхто це робити не заборонив. І при бажанні ви можете виписувати посвідчення про відрядження.

Так, за новими правилами для оформлення відрядження і підтвердження витрат на відрядження наймачеві потрібно скласти наказ про направлення у відрядження. У ньому можна прописати завдання, яке працівник повинен виконати у відрядженні, щоб у податківців не виникло сумнівів в необхідності поїздки і виплачених співробітнику добових. Крім того, у працівника треба взяти проїзні документи після його повернення з поїздки.

Якщо ж співробітник поїде у відрядження на особистому транспорті, то буде досить службової записки з прикріпленими до неї виправдувальними документами (чеками, квитанціями, дорожніми листами).

Завантажити бланк службової записки працівника на відрядження

Що стосується закордонних відряджень, то вони і раніше в обов'язковому порядку не оформлялися на відрядження посвідченнями і службовими завданнями. Не потрібно робити цього і тепер. Підтвердити час перебування співробітника у відрядженні за кордоном можна відмітками прикордонної служби в закордонному паспорті.

Бланк і зразок заповнення посвідчення про відрядження

Посвідчення про відрядження складають за формою № Т-10. Цю форму організація може доопрацювати і внести в неї додаткові графи.

Після прибуття в місце призначення на цьому документі працівник повинен буде поставити відмітку про час прибуття і вибуття. І завдяки цьому компанія надалі зможе списати витрати на відрядження.

Нерідко співробітник відряджається в кілька точок призначення. Наприклад, приїжджає спочатку в одне місце, а потім, не повертаючись до рідного міста, їде одразу за іншою адресою, щоб не втрачати часу. Такий підхід цілком законний. Але бухгалтерія може зіткнутися з певними складнощами. Адже в чинній формі посвідчення про відрядження ( № Т-10 ) Зазначений тільки один пункт призначення.

Вирішити проблему можна двома способами. Перший - виписати кілька посвідчень про відрядження, в кожному з яких вказати свій пункт призначення. І другий - доопрацювати на комп'ютері форму № Т-10 , Передбачивши в ній кілька пунктів призначення (див. Зразок на малюнку). Тоді достатньо буде виписати тільки одне посвідчення. Можливість доопрацювання форми № Т-10 під потреби організації Мінпраці підтвердив в листі від 14.02.2013 № 14-2-291 .

Завантажити посвідчення про відрядження бланк за формою Т-10 Завантажити посвідчення про відрядження бланк за формою Т-10


Завантажити зразок заповнення посвідчення про відрядження Завантажити зразок заповнення посвідчення про відрядження

Якими документами підтверджувати витрати на відрядження

За новими правилами підставою для відрядження є рішення керівника компанії ( п. 3 Положення про відрядження ). Причому форму цього документа роботодавець визначає сам. Це може бути розпорядження чи наказ. Наказ можна скласти за уніфікованою формою № Т-9 . вона затверджена наказом Мінстату України від 05.01.2004 № 1 . Або розробити свій бланк, взявши за основу уніфіковану форму і виключивши з неї згадка про службовому завданні.

той факт, що співробітник поїхав у відрядження, потрібно зафіксувати в журналі обліку відряджених співробітників. Форма цього документа встановлено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.09.2009 № 739н . В журналі зазначають ПІБ співробітника, найменування фірми, в яку він їде, і пункт призначення. У графі про посвідченні про відрядження потрібно поставити прочерк. Також дні відрядження варто відзначити в табелі обліку робочого часу (форми № Т-12 і Т-13 ). Коли працівник перебуває у відрядженні, ставлять код «К».

Після того, як працівник повернувся з відрядження, протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження працівник повинен подати авансовий звіт про витрачені суми ( форма № АТ-1 ). У ньому він вказує, скільки грошей витратив, і прикладає підтверджуючі документи (чеки, договори, квитанції). Авансовий звіт з документами здається до бухгалтерії. І на підставі цього комплекту документів витрати на відрядження можна буде врахувати в податковому та бухгалтерському обліку ( подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ ).

Як вважати зарплатні податки з витрат на відрядження *

вид витрати

ПДФО

Страхові внески та внески на травматизм

Добові, в тому числі при одноденних відрядженнях

Податком не обкладаються суми виданих добових в межах: - 700 руб. за кожен день відрядження по Росії; - 2500 руб. - при відрядженнях за кордон за кожний день відрядження за кордон ( п. 3 ст. 217 НК РФ , лист Мінфіну Росії від 26.05.2014 № 03-03-06 / 1/24916 ). З добових, виплачених понад встановлені норми (700 руб. І 2500 руб.), Удержите ПДФО. Суму перевищення відобразіть в довідці 2-ПДФО з кодом доходу 4800 ( лист Мінфіну Росії від 06.10.2009 № 03-04-06-01 / 256 ). Якщо добові працівнику видано у валюті, то для розрахунку наднормативної виплати перерахунок добових в рублі зробіть на дату затвердження авансового звіту. Нагадаємо, що авансовий звіт працівник після повернення з відрядження має подати роботодавцю протягом трьох робочих днів ( лист Мінфіну Росії від 29.12.2014 № 03-04-06 / 68074 )

Витрати на добові не обкладаються страховими внесками в розмірі, встановленому локальним нормативним актом вашої організації ( п. 2 ст. 9 Федерального закону від 24.07.2009 № 212-ФЗ і ст. 20.2 Федерального закону від 24.07.98 № 125-ФЗ). На нормативи, встановлені з метою розрахунку ПДФО, орієнтуватися при розрахунку внесків не потрібно. Приймайте до уваги саме ті норми, які встановлені внутрішнім наказом по організації

Витрати на проживання

Витрати на проживання не обкладаються ПДФО в повній сумі, якщо підтверджені документами (рахунками з готелю). Якщо ж підтвердження витрат немає, компенсацію не обкладаються ПДФО в межах:
- 700 крб.- за день перебування у відрядженні в РФ;
- 2500 руб. - за день перебування у відрядженні за кордоном. З компенсації, виплаченої понад встановлені норми (700 руб. І 2500 руб.), Удержите ПДФО ( п. 3 ст. 217 НК РФ )

Витрати на проживання та проїзд не обкладаються страховими внесками, якщо документально підтверджені квитками, рахунками готелю ( п. 2 ст. 9 Закону № 212-ФЗ і ст. 20.2 Закону № 125-ФЗ) Якщо ж витрати не підтверджені, нарахуєте страхові внески на всю суму компенсації ( лист Міністерства охорони здоров'я Росії від 11.11.2010 № 3416-19 )

Витрати на проїзд працівника до місця відрядження і назад

Не обкладаються ПДФО в повному обсязі, якщо підтверджені документально - квитками, дорожніми листами ( п. 3 ст. 217 НК РФ ). Якщо ж квитків немає, ПДФО з суми документально не підтверджених витрат на проїзд удержите після затвердження авансового звіту

* При розрахунку єдиного податку за ССО виплачені на відрядження враховують в повній сумі, якщо є підтверджуючі документи - накази керівника, проїзні квитки, рахунки готелю, службові записки ( подп. 13 п. 1 ст. 346.16 НК РФ ). А ось щоб включити в податкову базу при УСН добові, розробіть локальний нормативний акт, де будуть встановлені норми виплачуваних добових для різних країн ( п. 2 ст. 346.16 і п. 1 ст. 252 НК РФ). Зауважимо, що компанія (індивідуальний підприємець) має право встановити будь-який розмір добових ( ст. 168 ТК РФ ) І їх можна буде врахувати в податковій базі при УСН без наявності підтверджуючих документів - знадобиться лише бухгалтерська довідка-розрахунок. Витрати на відрядження (проживання, проїзд та добові) включите до складу витрат після оплати і затвердження авансового звіту.

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Производители женской одежды в Одессе
В современном мире производится огромное количество товаров, которые в дальнейшем и реализуются через интернет-магазины самих же производителей. Данный способ реализации товаров является очень удобным,

Отель Grand More
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali – это пятизвездочный курорт, расположившийся в тропическом оазисе площадью 5 гектар среди роскошных экзотических растений в одном из известных курортов Танджунг

Семейный отель на берегу моря
Находитсяотель в районе пляжа Фалираки – с пологим, удобным песчаным заходом в море. Работаетпо системе «все включено». Отель участвует в проекте «Мама и малыш».   Территорияпологая, удобная для перемещения

Методы арт-терапии
Современные этому (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцтерапии, цветотерапии…) Введение. 3 1. Общая характеристика арт-терапии. 4 2. Арт-терапия в социально-культурной сфере. 8 3. Фольклор

Квартиры посуточно Черкассы
Orendar без посредников от владельцев Планируется поездка в Черкассы? Не понимаете, где лучше остановится на день либо больше дней? Вашему вниманию портал аренды жилища предлагает квартиры

Как продать нежилое помещение
Конкретно о продаже мы и побеседуем в нашей статье. Более возможный вариант использования нежилой недвижимости после её покупки у собственника – открытие магазина розничной либо оптовой торговли. Помещения

Температура в морозильной камере холодильника
Хранение специфичных товаров просит определенной температуры в морозилке, так как особые условия очень длительно сохраняют их качество и свежесть. Мясо и изделия из мяса еще подольше хранятся при температуре

Снять дом в краснодаре от хозяина
Есть особая интернет-площадка Posrednikovzdes.net, где агрессивно фильтруют объявления от агентов по аренде жилища. Можно отыскать объявления от собственников в узнаваемых интернет-досках, к которым

We have 4 guests online