Зразок заяви про затвердження мирової угоди в арбітражний суд

  1. ЗАЯВА про затвердження мирової угоди на стадії виконавчого провадження

Можете скористатися складеним нами зразком заяви про затвердження мирової угоди в арбітражний суд! Воно складене в Арбітражний суд Новосибірської області по конкретному арбітражному справі про стягнення збитків за договором будівельного підряду. Мирова угода затверджено судом.

Прочитайте консультацію адвоката по питанню про укладення мирової угоди:

Мирова угода - це, по суті, процесуальний договір між позивачем та відповідачем, затверджений судом. Мирова угода затверджується ухвалою арбітражного суду, має силу судового рішення і підлягає примусовому виконанню в тому ж порядку, що і рішення суду, а саме - за допомогою процедури виконавчого провадження. Багато помиляються, вважаючи, що Читати далі…

У Арбітражний суд Новосибірської області
(Новосибірськ, вул. Нижегородська, 6)

Від Стягувача: ЗАТ «Стягувач»
адреса, ІПН, р / с, ПІБ керівника, телефон
__________________________________

Представник: адвокат Андрєєва Ольга Борисівна
(Реєстраційний номер 54/1226 в реєстрі адвокатів Новосибірської області, довіреність від 3 жовтня 2012 року) тел. 375 - 02 - 80,
тел. 8 - 923 - 775 - 02 - 80
630099, Новосибірськ, вул. Каменська, 32, офіс 903

і Боржника: ТОВ «Боржник»
адреса, ІПН, р / с, ПІБ керівника, телефон
__________________________________

цивільну справу № А45 -_____________ / 2012

ЗАЯВА
про затвердження мирової угоди на стадії виконавчого провадження

Рішенням Арбітражного суду Новосибірської області від __________ 2013 року до справи № А45 -_________ / 2012 по позовом ТОВ «Боржник» до ЗАТ «Стягувач» про стягнення заборгованості за договором будівельного підряду та зустрічним позовом ЗАТ «Стягувач» до ТОВ «Боржник» про стягнення збитків з ТОВ «Боржник» на користь закритого акціонерного товариства «Стягувач» стягнення грошових сум у розмірі 4 197 140 рублів 04 копійки.

Постановою Сьомого Арбітражного апеляційного суду від __________ 2013 року дану рішення залишено без зміни.
ЗАТ «Стягувач» отримано виконавчий лист про стягнення з ТОВ «Боржник» 4. 197 140 рублів 04 копійки.

На стадії виконавчого провадження Стягувач ЗАТ «Стягувач» і Боржник ТОВ «Боржник», далі іменовані Сторони, прийшли до домовленості про укладення мирової угоди на наступних умовах:

1. Боржник своїми силами і засобами виконує ремонтно-відновлювальні роботи щодо західної частини покрівлі цеху ____________ (далі - Роботи) і усуває недоліки, встановлені судово-будівельної експертизою (висновок експерта від 05.06.2013 року №2862 / 9) (далі - Недоліки ), на підставі розробленого Проекту.

2. Проект ремонтно-відновлювальних робіт, розробляється Боржником відповідно до вимог ГОСТ Р 21.1101-2009 і повинен містити:
- технічне рішення щодо усунення недоліків конструкції будівлі з урахуванням конструкції покрівлі;
- розрахунок навантажень на несучі конструкції будівлі від конструкції покрівлі.

3. Розроблений Проект подається на затвердження Стягувачеві в термін до «27» березня 2014 року. Стягувач в термін до «04» квітня 2014 року зобов'язаний погодити Проект Робіт і направити на адресу Боржника, або надати перелік зауважень по Проекту. При наявності зауважень з боку Стягувача по Проекту робіт, Сторони складають акт необхідних доробок Проекту, термін виконання яких не може перевищувати 10 (десять) днів. При неузгодження представленого Боржником Проекту з другого разу, Стягувач має право на підставі даного Мирової угоди звернутися в Арбітражний суд за видачею виконавчого листа про стягнення з Боржника грошової суми в розмірі 4 149 329 (Чотири мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) рублів 32 копійки. В цьому випадку Боржник також не претендує ні на яку компенсацію витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням проектних та інших робіт за даним Світовому угодою.
При цьому зауваження по Проекту вважаються обґрунтованими тільки за умови невідповідності розробленого Проекту з чинним законодавством, вимогам ГОСТ Р 21.1101-2009, СНиП та іншим обов'язковим вимогам, що пред'являються до даних видів робіт.

4. Після узгодження зі Стягувачем, Проект передається Боржником на держекспертизу, висновок якої є Стягувачеві в строк не пізніше одного місяця з дня узгодження з ним Проекту.

5. Ремонтні Роботи виконуються Боржником відповідно до узгодженого Проектом в такі строки:
- початок робіт: «01» травня 2014 року
- закінчення робіт: «15» серпня 2014 року.

Боржник має право пропорційно перенести терміни початку і закінчення виконання робіт згідно Проекту в разі порушення Стягувачем термінів узгодження Проекту, визначених п. 3 Мирової угоди, за відсутності обґрунтованих зауважень;

У зазначеному випадку терміни початку і закінчення робіт переносяться на кількість днів прострочення виконання Стягувачем своїх зобов'язань за цим мировою угодою.

6. Боржник після закінчення робіт письмово сповіщає Стягувача про готовність до здачі виконаних робіт. Сторони спільно здійснюють перевірку виконаних робіт. При відсутності зауважень до виконаних робіт, сторони підписують Акт здачі-приймання виконаних робіт. У разі виявлення Стягувачем недоліків у виконаних роботах, Сторони фіксують дані недоліки в письмовому вигляді. До усунення всіх недоліків Боржником роботи вважаються невиконаними і приймаються Стягувачем повторно тільки після їх усунення під новопризначений термін, який не може перевищувати 10 календарних днів. Всі витрати по усуненню недоліків несе Боржник.

7. У разі повторного виявлення Стягувачем недоліків у виконаних роботах, роботи по справжньому Світовому угодою вважаються невиконаними.

8. Роботи з усунення недоліків по справжньому Світовому угодою вважаються виконаними та прийнятими Стягувачем, а зобов'язання Боржником виконані з дати підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт без зауважень.

9. Так само, при допущенні Боржником прострочення виконання своїх зобов'язань за цим Світовому угодою (термінів подання проекту, термінів надання висновку державної експертизи проекту, терміну початку і закінчення виконання Робіт) Стягувач має право на підставі даного Мирової угоди звернутися в Арбітражний суд за видачею виконавчого листа про стягнення з Боржника грошової суми в розмірі 4 149 329 (Чотири мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) рублів 32 копійки.

10. У цьому випадку Боржник також не претендує ні на яку компенсацію витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням умов даної Мирової угоди.

11. З метою реалізації даного права Стягувачем, факт порушення Боржником термінів подання проекту, термінів надання висновку державної експертизи проекту, термінів початку і закінчення виконання Робіт, вважається підтвердженим відповідним актом про порушення цих термінів, підписаним обома сторонами. При відмові боржника від підписання даного Акту, в ньому робиться відмітка і Акт підписується Стягувачем в односторонньому порядку.

12. При належному виконанні Боржником своїх зобов'язань за цим мировою угодою Стягувач відмовляється від своїх вимог про стягнення з Боржника збитків за неякісно виконані роботи за договором будівельного підряду від 31.03.2010 року, які підлягають стягненню на підставі Рішення Арбітражного суду Новосибірської області від _______2013 року у справі А45 -_________ / 2012 у сумі 4 149 329 (Чотири мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) рублів 32 копійки.

13. Судові витрати у розмірі 47 810 (Сорок сім тисяч вісімсот десять) рублів 72 копійки відшкодовуються Боржником Стягувачеві в термін до «25» Квітень 2014года.

14. Справжнє Мирова угода складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, один екземпляр - в Арбітражний суд для долучення до матеріалів справи.

15. Справжнє Мирова угода набирає чинності з дати його затвердження Арбітражним судом.
Сторони, керуючись ст. ст. 49, 141, п. 2 ст. 150 АПК РФ, просять суд затвердити дане Мирова угода і припинити провадження у справі.

____________ 2014 року

стягувач:
ЗАТ «Стягувач»
Генеральний директор __________ _________________________

боржник:
ТОВ «Боржник»
Директор ____________ _________________________

Как перевести жилое помещение в нежилое правильно
Перевод жилого помещения в нежилое – насущный вопрос. Он может интересовать и многих предпринимателей, которые решили открыть свой бизнес, и собственное помещение в подходящем месте у них для этого есть

Чем сверлить керамогранит, как лучше это сделать?
В современном строительстве все большую популярность приобретает керамогранитная плитка. Изначально этот материал планировался для технического применения, поэтому при его создании акцент делался на такой

Как купить землю под строительство коммерческого объекта?
В любом крупном городе купить земельный участок под строительство – это та еще задача. Свободной земли практически не осталось. Дефицит, в свою очередь, провоцирует рост цен. Впрочем, это обстоятельство

Что такое намеренное ухудшение жилищных условий и как определяется факт его совершения
В 2005 году в ЖК РФ появился новый термин «намеренное ухудшение жилищных условий». В ст 53 он трактуется, как действия, способствующие ухудшению условий проживания. Как показывает практика, основная

Как избавиться от домашних муравьев
Зайдя однажды на кухню, вы вдруг осознаете, что уже не единственные хозяева в своей квартире — ваша законная жилплощадь захвачена полчищами муравьев, одними из самых зловредных домашних паразитов. Первая

Ипотека в Сбербанке — как выбрать, как оформить и как получить
Для многих граждан ипотечный кредит — единственный шанс купить собственное жилье. Оформить ипотеку можно в большинстве российских банков. Однако наибольшей популярностью у заемщиков пользуется Сбербанк,

Как организовать свое дело
Чтобы получить подробное руководство  для открытия своего дела, узнать последовательность этапов и их особенности, необходимо почитать данную статью. Чтобы организовать свое дело, и в случае,

Как корреспондент kommersant.ru делала ремонт в своей новостройке.
Вместе с ключами владельцу новостройки выдают пластиковую ручку. "Вот вам пока одна, откроете с её помощью все окна, проверите, всё ли в порядке. А потом, когда закончите чистовую отделку, мы вам выдадим

Как делится наследство после смерти мужа между женой и детьми?
Сталкиваясь с необходимостью получить и оформить имущество после смерти мужа, жена должна быть осведомлена в том, как это происходит, кому какая доля имущества переходит, кто и на что имеет право, как

Как бороться со стрессом
Стресс — это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете” . Ганс Селье В стремлении описать неизъяснимый мир человеческой души ученые придумали много новых слов, но тем самым, похоже,

We have 4 guests online