Зразок заяви про затвердження мирової угоди в арбітражний суд

  1. ЗАЯВА про затвердження мирової угоди на стадії виконавчого провадження

Можете скористатися складеним нами зразком заяви про затвердження мирової угоди в арбітражний суд! Воно складене в Арбітражний суд Новосибірської області по конкретному арбітражному справі про стягнення збитків за договором будівельного підряду. Мирова угода затверджено судом.

Прочитайте консультацію адвоката по питанню про укладення мирової угоди:

Мирова угода - це, по суті, процесуальний договір між позивачем та відповідачем, затверджений судом. Мирова угода затверджується ухвалою арбітражного суду, має силу судового рішення і підлягає примусовому виконанню в тому ж порядку, що і рішення суду, а саме - за допомогою процедури виконавчого провадження. Багато помиляються, вважаючи, що Читати далі…

У Арбітражний суд Новосибірської області
(Новосибірськ, вул. Нижегородська, 6)

Від Стягувача: ЗАТ «Стягувач»
адреса, ІПН, р / с, ПІБ керівника, телефон
__________________________________

Представник: адвокат Андрєєва Ольга Борисівна
(Реєстраційний номер 54/1226 в реєстрі адвокатів Новосибірської області, довіреність від 3 жовтня 2012 року) тел. 375 - 02 - 80,
тел. 8 - 923 - 775 - 02 - 80
630099, Новосибірськ, вул. Каменська, 32, офіс 903

і Боржника: ТОВ «Боржник»
адреса, ІПН, р / с, ПІБ керівника, телефон
__________________________________

цивільну справу № А45 -_____________ / 2012

ЗАЯВА
про затвердження мирової угоди на стадії виконавчого провадження

Рішенням Арбітражного суду Новосибірської області від __________ 2013 року до справи № А45 -_________ / 2012 по позовом ТОВ «Боржник» до ЗАТ «Стягувач» про стягнення заборгованості за договором будівельного підряду та зустрічним позовом ЗАТ «Стягувач» до ТОВ «Боржник» про стягнення збитків з ТОВ «Боржник» на користь закритого акціонерного товариства «Стягувач» стягнення грошових сум у розмірі 4 197 140 рублів 04 копійки.

Постановою Сьомого Арбітражного апеляційного суду від __________ 2013 року дану рішення залишено без зміни.
ЗАТ «Стягувач» отримано виконавчий лист про стягнення з ТОВ «Боржник» 4. 197 140 рублів 04 копійки.

На стадії виконавчого провадження Стягувач ЗАТ «Стягувач» і Боржник ТОВ «Боржник», далі іменовані Сторони, прийшли до домовленості про укладення мирової угоди на наступних умовах:

1. Боржник своїми силами і засобами виконує ремонтно-відновлювальні роботи щодо західної частини покрівлі цеху ____________ (далі - Роботи) і усуває недоліки, встановлені судово-будівельної експертизою (висновок експерта від 05.06.2013 року №2862 / 9) (далі - Недоліки ), на підставі розробленого Проекту.

2. Проект ремонтно-відновлювальних робіт, розробляється Боржником відповідно до вимог ГОСТ Р 21.1101-2009 і повинен містити:
- технічне рішення щодо усунення недоліків конструкції будівлі з урахуванням конструкції покрівлі;
- розрахунок навантажень на несучі конструкції будівлі від конструкції покрівлі.

3. Розроблений Проект подається на затвердження Стягувачеві в термін до «27» березня 2014 року. Стягувач в термін до «04» квітня 2014 року зобов'язаний погодити Проект Робіт і направити на адресу Боржника, або надати перелік зауважень по Проекту. При наявності зауважень з боку Стягувача по Проекту робіт, Сторони складають акт необхідних доробок Проекту, термін виконання яких не може перевищувати 10 (десять) днів. При неузгодження представленого Боржником Проекту з другого разу, Стягувач має право на підставі даного Мирової угоди звернутися в Арбітражний суд за видачею виконавчого листа про стягнення з Боржника грошової суми в розмірі 4 149 329 (Чотири мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) рублів 32 копійки. В цьому випадку Боржник також не претендує ні на яку компенсацію витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням проектних та інших робіт за даним Світовому угодою.
При цьому зауваження по Проекту вважаються обґрунтованими тільки за умови невідповідності розробленого Проекту з чинним законодавством, вимогам ГОСТ Р 21.1101-2009, СНиП та іншим обов'язковим вимогам, що пред'являються до даних видів робіт.

4. Після узгодження зі Стягувачем, Проект передається Боржником на держекспертизу, висновок якої є Стягувачеві в строк не пізніше одного місяця з дня узгодження з ним Проекту.

5. Ремонтні Роботи виконуються Боржником відповідно до узгодженого Проектом в такі строки:
- початок робіт: «01» травня 2014 року
- закінчення робіт: «15» серпня 2014 року.

Боржник має право пропорційно перенести терміни початку і закінчення виконання робіт згідно Проекту в разі порушення Стягувачем термінів узгодження Проекту, визначених п. 3 Мирової угоди, за відсутності обґрунтованих зауважень;

У зазначеному випадку терміни початку і закінчення робіт переносяться на кількість днів прострочення виконання Стягувачем своїх зобов'язань за цим мировою угодою.

6. Боржник після закінчення робіт письмово сповіщає Стягувача про готовність до здачі виконаних робіт. Сторони спільно здійснюють перевірку виконаних робіт. При відсутності зауважень до виконаних робіт, сторони підписують Акт здачі-приймання виконаних робіт. У разі виявлення Стягувачем недоліків у виконаних роботах, Сторони фіксують дані недоліки в письмовому вигляді. До усунення всіх недоліків Боржником роботи вважаються невиконаними і приймаються Стягувачем повторно тільки після їх усунення під новопризначений термін, який не може перевищувати 10 календарних днів. Всі витрати по усуненню недоліків несе Боржник.

7. У разі повторного виявлення Стягувачем недоліків у виконаних роботах, роботи по справжньому Світовому угодою вважаються невиконаними.

8. Роботи з усунення недоліків по справжньому Світовому угодою вважаються виконаними та прийнятими Стягувачем, а зобов'язання Боржником виконані з дати підписання Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт без зауважень.

9. Так само, при допущенні Боржником прострочення виконання своїх зобов'язань за цим Світовому угодою (термінів подання проекту, термінів надання висновку державної експертизи проекту, терміну початку і закінчення виконання Робіт) Стягувач має право на підставі даного Мирової угоди звернутися в Арбітражний суд за видачею виконавчого листа про стягнення з Боржника грошової суми в розмірі 4 149 329 (Чотири мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) рублів 32 копійки.

10. У цьому випадку Боржник також не претендує ні на яку компенсацію витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням умов даної Мирової угоди.

11. З метою реалізації даного права Стягувачем, факт порушення Боржником термінів подання проекту, термінів надання висновку державної експертизи проекту, термінів початку і закінчення виконання Робіт, вважається підтвердженим відповідним актом про порушення цих термінів, підписаним обома сторонами. При відмові боржника від підписання даного Акту, в ньому робиться відмітка і Акт підписується Стягувачем в односторонньому порядку.

12. При належному виконанні Боржником своїх зобов'язань за цим мировою угодою Стягувач відмовляється від своїх вимог про стягнення з Боржника збитків за неякісно виконані роботи за договором будівельного підряду від 31.03.2010 року, які підлягають стягненню на підставі Рішення Арбітражного суду Новосибірської області від _______2013 року у справі А45 -_________ / 2012 у сумі 4 149 329 (Чотири мільйони сто сорок дев'ять тисяч триста двадцять дев'ять) рублів 32 копійки.

13. Судові витрати у розмірі 47 810 (Сорок сім тисяч вісімсот десять) рублів 72 копійки відшкодовуються Боржником Стягувачеві в термін до «25» Квітень 2014года.

14. Справжнє Мирова угода складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, один екземпляр - в Арбітражний суд для долучення до матеріалів справи.

15. Справжнє Мирова угода набирає чинності з дати його затвердження Арбітражним судом.
Сторони, керуючись ст. ст. 49, 141, п. 2 ст. 150 АПК РФ, просять суд затвердити дане Мирова угода і припинити провадження у справі.

____________ 2014 року

стягувач:
ЗАТ «Стягувач»
Генеральний директор __________ _________________________

боржник:
ТОВ «Боржник»
Директор ____________ _________________________

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Производители женской одежды в Одессе
В современном мире производится огромное количество товаров, которые в дальнейшем и реализуются через интернет-магазины самих же производителей. Данный способ реализации товаров является очень удобным,

Отель Grand More
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali – это пятизвездочный курорт, расположившийся в тропическом оазисе площадью 5 гектар среди роскошных экзотических растений в одном из известных курортов Танджунг

Семейный отель на берегу моря
Находитсяотель в районе пляжа Фалираки – с пологим, удобным песчаным заходом в море. Работаетпо системе «все включено». Отель участвует в проекте «Мама и малыш».   Территорияпологая, удобная для перемещения

Методы арт-терапии
Современные этому (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцтерапии, цветотерапии…) Введение. 3 1. Общая характеристика арт-терапии. 4 2. Арт-терапия в социально-культурной сфере. 8 3. Фольклор

Квартиры посуточно Черкассы
Orendar без посредников от владельцев Планируется поездка в Черкассы? Не понимаете, где лучше остановится на день либо больше дней? Вашему вниманию портал аренды жилища предлагает квартиры

Как продать нежилое помещение
Конкретно о продаже мы и побеседуем в нашей статье. Более возможный вариант использования нежилой недвижимости после её покупки у собственника – открытие магазина розничной либо оптовой торговли. Помещения

Температура в морозильной камере холодильника
Хранение специфичных товаров просит определенной температуры в морозилке, так как особые условия очень длительно сохраняют их качество и свежесть. Мясо и изделия из мяса еще подольше хранятся при температуре

Снять дом в краснодаре от хозяина
Есть особая интернет-площадка Posrednikovzdes.net, где агрессивно фильтруют объявления от агентов по аренде жилища. Можно отыскать объявления от собственников в узнаваемых интернет-досках, к которым

We have 4 guests online