Як стягнути аліменти з батька дитини, що проживає на непідконтрольною території

Як стягнути аліменти з батька дитини, що проживає на непідконтрольною території

Фото: pixabay.com

Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку.

Відповідно до Сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний виплачувати аліменти на дитину.

Що таке аліменти

 • Аліменти - це кошти на утримання дитини.
 • Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.
 • Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, зобов'язаний розпоряджатися аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.
 • Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані на його утримання, а також на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними.

Розмір аліментів

Розмір аліментів повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

За рішенням суду, аліменти присуджуються в частці від доходу платника аліментів або у твердій грошовій сумі за вибором батьків, разом з яким проживає дитина.

Розмір аліментів, які сплачуються в частці від доходу платника аліментів, за рішенням суду може становити:

 • на одну дитину - до однієї чверті від доходу платника аліментів;
 • на двох дітей - до однієї третини від доходу платника аліментів;
 • на трьох і більше дітей - до половини доходу платника аліментів,
 • але в будь-якому випадку не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (з 1.01.2018 по 30.06.2018 ця сума становить 741 грн для дитини у віці до 6 років, 930 грн - для дітей у віці від 6 до 18 років).

Порядок сплати аліментів

Залежно від наявності доброї волі платника аліментів виконувати свій обов'язок по утриманню дитини аліменти можуть сплачуватися:

 • Добровільно - за домовленістю між батьками дитини в грошовій і (або) натуральній формі;
 • Примусово - за рішенням суду в частці від доходу платника аліментів або у твердій грошовій сумі.

Добровільна сплата аліментів

Добровільна сплата аліментів може бути оформлена шляхом укладання з другим з батьків одного з наступних договорів.

 1. Договір про сплату аліментів

Батьки мають право укласти між собою договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати аліментів. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. У разі невиконання платником аліментів своїх обов'язків за договором одержувач аліментів може звернутися до нотаріуса для вчинення виконавчого напису і примусового стягнення аліментів в порядку виконавчого провадження.

 1. Договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно

Той з батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру , земельну ділянку і т.д.). Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким дитина проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати дитину. Укладення договору не звільняє батьків, який проживає окремо, від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину.

Стягнення аліментів через суд

Відповідно до нещодавніми змінами сімейного законодавства аліменти тепер можна стягнути через суд в порядку наказного провадження - спрощеного виду судового провадження, де розгляд справи і видача судового наказу проводиться без судового засідання, повідомлення про це боржника і в мінімальні терміни.

Особливо актуальна ця нова можливість для переселенців і громадян з непідконтрольних територій, яким в силу обставин, що склалися набагато складніше домагатися аліментів в позовному провадженні, яке вимагає повідомлення відповідача, проведення судових засідань і займає чимало часу.

Однак є умова, при якому можна діяти через наказне провадження - відсутність необхідності встановлення або оспорювання батьківства (материнства).

Відповідно до наказним провадженням той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів на дитину.

У заяві повинно бути зазначено:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) заявника та боржника, їх місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника, а також офіційні електронні адреси та інші дані, якщо вони відомі заявникові, які ідентифікують боржника;

3) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) представника заявника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;

4) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;

5) перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються його вимоги.

Аліменти на дитину присуджуються з дня подачі заяви про видачу судового наказу.

До якого суду подавати заяву

Заява про видачу судового наказу може подаватися заявником за місцем фактичного проживання заявника.

судовий збір

У справах про стягнення аліментів заявники звільнені від сплати судового збору.

Виконання судового наказу

Для виконання судового наказу заявнику необхідно звернутися до виконавчої служби за місцем проживання боржника із заявою про відкриття виконавчого провадження (адреса знаходження відповідної виконавчої служби після переміщення можна дізнатися на сайті Міністерства юстиції ).

На жаль, в разі проживання боржника на неконтрольованої території виконання рішення суду (судового наказу) може стати проблематичним або навіть неможливим в силу того, що органи влади, в тому числі і виконавча служба, не здійснюють свої повноваження на даній території.

Однак виконання рішення можливо, якщо у боржника є грошові кошти, доходи або майно на підконтрольній території України.

У будь-якому випадку державним виконавцем можуть бути зроблені наступні заходи:

 1. Звернення стягнення на майно боржника (при наявності заборгованості зі сплати аліментів понад три місяці).

Для визначення переліку майна та джерел доходу боржника державний виконавець робить запити до відповідних державних органів України для отримання інформації про наявність та розмір доходів боржника на контрольованій території України, місце роботи, наявність банківських рахунків, в тому числі депозитів, про наявність права власності на об'єкти нерухомості , земельні ділянки та транспортні засоби.

У разі наявності у боржника нерухомого майна на підконтрольній території України на нерухомість може бути накладено арешт і надалі здійснена примусова реалізація.

У разі наявності у боржника нерухомого майна на непідконтрольною території також можливе накладення арешту на це майно, що спричинить за собою неможливість здійснення боржником будь-яких угод щодо цього майна відповідно до українського законодавства.

При наявності у боржника транспортного засобу виконавець може накласти на нього арешт і оголосити в розшук. У разі виїзду транспортного засобу на контрольовану територію України воно буде затримано поліцією і вилучено у боржника.

У разі наявності у боржника грошових коштів на рахунках в українських банках або будь-якого джерела доходу в Україні (заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, відкриття спадщини та ін.) Виконавцем буде звернено стягнення на цей дохід.

 1. Обмеження прав боржника

При наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить мотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві управління транспортними засобами до погашення заборгованості по сплаті аліментів в повному обсязі.

Звичайно, зазначені обмеження прав не допоможуть стягнути аліменти з боржника, що знаходиться на неконтрольованої території, проте можуть подіяти в разі повернення боржника на територію України.

 1. Кримінальна відповідальність

При наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів, що може спричинити за собою відкриття кримінальної справи стосовно боржника на території України.

«Аліменти від держави»

У разі якщо рішення суду (судовий наказ) про стягнення аліментів не виконується у зв'язку з ухиленням боржника від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення, дитині призначається тимчасова державна допомога за рахунок коштів Державного бюджету України.

Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають надалі стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України в судовому порядку.

Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме». З текстом зазначеної постанови можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України

Тимчасова допомога призначається і виплачується управліннями праці та соціального захисту населення (далі - УПСЗН) за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину.

Необхідні документи

Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає в УПСЗН документи:

 1. Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 2. копію свідоцтва про народження дитини;
 3. декларацію про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
 4. рішення суду (судовий наказ) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
 5. довідку Державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
 6. для внутрішньо переміщених осіб - довідку переселенця.

Термін призначення і виплати допомоги

Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги по несплаті аліментів приймається УПСЗН протягом 10 календарних днів після надходження всіх необхідних документів.

Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами.

Розмір допомоги

Тимчасова допомога надається на дітей в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення тимчасової допомоги проводиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, з якою можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України .

важливо

Вступили в силу зміни законодавства, відповідно до яких той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання про тимчасове виїзді дитини за межі України при наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості по сплаті аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.

З огляду на це батькові, який проживає з дитиною і не отримує аліментів від другого з батьків, який проживає на неконтрольованої території, рекомендується в будь-якому випадку звертатися до суду для отримання судового наказу про стягнення аліментів та подальшого відкриття виконавчого провадження. Це дозволить вирішити таку поширену проблему, коли другий з батьків недоступний, в тому числі з-за знаходження на неконтрольованої території, і через це неможливо отримати його згоду на тимчасовий виїзд дитини з країни.

Share this news: To top Home

Как перевести жилое помещение в нежилое правильно
Перевод жилого помещения в нежилое – насущный вопрос. Он может интересовать и многих предпринимателей, которые решили открыть свой бизнес, и собственное помещение в подходящем месте у них для этого есть

Чем сверлить керамогранит, как лучше это сделать?
В современном строительстве все большую популярность приобретает керамогранитная плитка. Изначально этот материал планировался для технического применения, поэтому при его создании акцент делался на такой

Как купить землю под строительство коммерческого объекта?
В любом крупном городе купить земельный участок под строительство – это та еще задача. Свободной земли практически не осталось. Дефицит, в свою очередь, провоцирует рост цен. Впрочем, это обстоятельство

Что такое намеренное ухудшение жилищных условий и как определяется факт его совершения
В 2005 году в ЖК РФ появился новый термин «намеренное ухудшение жилищных условий». В ст 53 он трактуется, как действия, способствующие ухудшению условий проживания. Как показывает практика, основная

Как избавиться от домашних муравьев
Зайдя однажды на кухню, вы вдруг осознаете, что уже не единственные хозяева в своей квартире — ваша законная жилплощадь захвачена полчищами муравьев, одними из самых зловредных домашних паразитов. Первая

Ипотека в Сбербанке — как выбрать, как оформить и как получить
Для многих граждан ипотечный кредит — единственный шанс купить собственное жилье. Оформить ипотеку можно в большинстве российских банков. Однако наибольшей популярностью у заемщиков пользуется Сбербанк,

Как организовать свое дело
Чтобы получить подробное руководство  для открытия своего дела, узнать последовательность этапов и их особенности, необходимо почитать данную статью. Чтобы организовать свое дело, и в случае,

Как корреспондент kommersant.ru делала ремонт в своей новостройке.
Вместе с ключами владельцу новостройки выдают пластиковую ручку. "Вот вам пока одна, откроете с её помощью все окна, проверите, всё ли в порядке. А потом, когда закончите чистовую отделку, мы вам выдадим

Как делится наследство после смерти мужа между женой и детьми?
Сталкиваясь с необходимостью получить и оформить имущество после смерти мужа, жена должна быть осведомлена в том, как это происходит, кому какая доля имущества переходит, кто и на что имеет право, как

Как бороться со стрессом
Стресс — это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете” . Ганс Селье В стремлении описать неизъяснимый мир человеческой души ученые придумали много новых слов, но тем самым, похоже,

We have 4 guests online